Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor

Pe fondul atacurilor teroriste recente, au fost identificate noi nevoi în materie de securitate, fiind necesară atribuirea de resurse financiare suplimentare, chiar și în cursul exercițiului 2016.

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 prevede, așadar, consolidarea bugetului pentru securitate prin alocarea unei sume suplimentare totale de 15,8 milioane de euro care urmează a fi folosită pentru măsuri de securitate în diverse instituții europene precum Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European, Curtea de Conturi Europeană. De asemenea, proiectul de buget rectificativ prevede crearea de 35 de posturi permanente pentru a facilita recrutarea unui număr suplimentar de agenți de securitate în cadrul Parlamentului European.

M-am exprimat în favoarea proiectului de buget rectificativ nr. 3/2016 deoarece consider crucială alocarea resurselor necesare pentru a consolida securitatea instituțiilor europene și a răspunde provocărilor actuale.