Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

Acest proiect de buget rectificativ se referă la o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale, bazele de calcul ale Taxelor pe Valoare Adăugată și pe Venitul Național Brut (VNB), căutând soluții pentru includerea în buget a corecțiilor relevante privind Regatul Unit, precum și finanțarea acestora, urmărindu-se rezultatul unei modificări a repartizării între statele membre a contribuției lor la bugetul UE.

La nivelul Parlamentului European s-a observat că, față de bugetul pentru anul curent, contribuțiile naționale la buget, care sunt bazate pe VNB, ar putea să fie reduse cu 2,26 miliarde EUR datorită unor venituri mai mari decât cele preconizate din resursele proprii tradiționale care însumează 1133,5 milioane EUR.

Am votat în favoarea Raportului referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, deoarece această adaptare tehnică a părții de venituri a bugetului UE este foarte bine fundamentată pe cele mai recente evoluții statistice și în conformitate cu repartizarea convenită între statele membre.