Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (dezbatere)

Domnule președinte, doresc, în primul rând, să-l felicit pe domnul Omarjee pentru munca depusă. Personal, am fost în două regiuni ultraperiferice, respectiv în Martinica și în insulele Azore, împreună cu Comisia de dezvoltare regională. Aici am putut să constat îndeaproape care sunt dificultățile cu care se confruntă aceste regiuni, fie că vorbim de distanțele foarte mari față de continent, de condițiile climatice, de topografia dificilă ori de dependența economică de un număr restrâns de oportunități. Regiunile ultraperiferice, parte a spațiului european, au nevoie de un sprijin puternic în vederea creării de locuri de muncă, dezvoltării economiilor încă fragile și asigurării unei protecții adecvate a mediului, dar și a biodiversității și a valorilor culturale.

Implementarea strategiei privind creșterea albastră, dezvoltarea cercetării și a turismului, dar mai ales valorificarea potențialului agricol trebuie să devină realități în aceste zone. Este nevoie de o mai bună informare și comunicare în același timp a beneficiarilor Fondurilor europene din cadrul politicii de coeziune și nu numai despre oportunitățile oferite de acestea, corelativ, însă, cu întărirea colaborării între autoritățile de resort responsabile de implementarea acestora.