Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (dezbatere)

Domnule președinte, dragi colegi, lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie indispensabilă pentru foarte multe sectoare de activitate. În perioada pandemiei Covid-19, lipsa acestora a pus în pericol însăși existența multor ferme din țările Uniunii Europene. În același timp însă, în foarte multe state, aceștia au ajuns în situații dificile care le-au pus în pericol viața și securitatea socială.

Domnule comisar, Uniunea Europeană trebuie să găsească mecanisme prin care să le fie impuse statelor membre de destinație obligativitatea asigurării unor condiții de muncă sigure, precum și garantarea unor salarii adecvate pentru munca prestată. Condițiile de cazare trebuie să respecte standardele legale și rezonabile de viață, iar asigurările sociale să le garanteze protejarea lor reală în caz de îmbolnăvire, inclusiv în situația apariției unei pandemii.

De asemenea, se impune înființarea unor linii telefonice care să fie disponibile în mai multe limbi ale țărilor Uniunii Europene, astfel încât acei lucrătorii să aibă posibilitatea, o dată în plus, de a-și verifica drepturile și obligațiile, dar și de a reclama abuzurile sau încălcări ale contractelor lor de muncă.