Protocolul la Acordul euro-mediteraneean referitor la principiile generale de participare a Tunisiei la programele Uniunii

În ultimii ani, economia tunisiană s-a deteriorat semnificativ în ambele planuri, intern și extern, dar mai ales în ceea ce privește schimburile comerciale cu Europa, care rămâne principalul său partener. Însă, un prim pas al UE care să sprijine tranziția fragilă a țării spre democrație ar putea fi realizat punând accent pe aspectele economice și pe investiții care să sprijine tranziția fragilă a țării spre democrație.

În acest context, trebuie să se țină seama de faptul că Tunisia este locul de naștere al Primăverii arabe, fiind singura țară din regiunea țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA) care a supraviețuit acestui eveniment social și politic, iar succesul tranziției către democrație depinde de dezvoltarea socială și economică în viitor.

Am votat în favoarea proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, deoarece Tunisia are un potențial de creștere pe termen lung și, împreună cu UE, ar trebui să se preconizeze resursele existente, precum cele umane și economia deschisă, în așa fel încât să se contribuie la stimularea economiei tunisiene într-o manieră mai sustenabilă și mai inclusivă.