Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap este diferită față de celelalte tratate privind drepturile omului prin faptul că persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative au fost incluse în proces încă din etapele elaborării, astfel nu există nicio ierarhie a drepturilor omului, iar discriminarea pe criterii de handicap trebuie să fie abordată la fel ca și discriminarea pe alte criterii, inclusiv discriminarea multiplă.

În ceea ce privește egalitatea de tratament, se înțelege a fi discriminare neprevederea unor amenajări corespunzătoare, deoarece Directiva privind egalitatea de tratament nu face referire la acest lucru și, prin urmare, nu este în conformitate cu convenția în aceste privințe.

Am acordat un vot favorabil raportului privind punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, considerând că este nevoie ca persoanele cu dizabilități să fie mult mai atent supravegheate și îngrijite, dar nu în ultimul rând trebuie să luptăm pentru dispariția discriminărilor la care aceștia sunt supuși.