Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile

Dezvoltarea energiei din surse regenerabile are nevoie de o nouă abordare care să o transforme în principalul pilon al modelului energetic din UE. Este o responsabilitate fundamentală pentru combaterea schimbărilor climatice, este o datorie istorică care trebuie îndeplinită. Tranziția către un model de producție durabilă reprezintă o prioritate socială ce nu poate fi soluționată doar de piață, iar participarea democratică și reglementarea sunt elemente necesare pentru evitarea externalităților de mediu și sociale grave, ceea ce nu ne permite ca oligopolurile energetice să definească viitorul energetic al Europei.

UE dispune de un instrument juridic care ajută la atingerea acestui obiectiv prin Directiva privind energia din surse regenerabile. Prin adoptarea acestei Directive, Europa a inițiat un proces de transformare a mixului energetic din statele membre, instrument juridic ce a permis stabilirea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea sectorului energiei din surse regenerabile și a contribuit la dezvotarea unui sector diversificat și variat.

Am acordat un vot favorabil raportului privind Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile pentru că este nevoie de această sursă de energie regenerabilă pentru toate statele membre UE, atât pentru crearea unor progrese în ceea ce privește energia bio, dar și pentru combaterea schimbărilor climatice din UE și nu numai.