Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică

Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică conține mai multe puncte pozitive, cum ar fi importanța eficienței energetice pentru atingerea obiectivelor climatice, necesitatea unei mai bune monitorizări și clarificarea definiției IMM-urilor și a normelor privind ajutoarele de stat. Obligațiile de raportare excesive sunt criticate și se cere o concentrare mai puternică asupra eficienței energetice în loc de economisire a energiei.

Cu toate acestea, există o serie de prevederi importante, așa cum este cea referitoare la ținta de eficiență energetică de 40 % pentru 2030, care din punctul meu de vedere nu sunt rezonabile și nici tangibile. Astfel că am votat împotriva acestui raport, considerând că avem nevoie de ținte mult mai fezabile.