Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni în raport cu instituțiile comunitare și promovarea principiilor unei administrații eficiente, sunt condiții esențiale pentru păstrarea standardelor democratice ale Uniunii.

Consider importantă creșterea credibilității instituției Ombudsmanului ca organism european ce contribuie la consolidarea cadrului instituțional european și la creșterea transparenței prin facilitarea accesul la informații în folosul cetățenilor.

Conform statisticilor Eurostat, instituțiile comunitare se bucură de un grad de încredere ridicat în rândul cetățenilor, în multe state membre, depășind încrederea acordată guvernelor naționale.

Asigurarea unui acces cât mai facil la platforma sa digitală, precum și schimbul de informații și comunicarea eficientă cu cetățenii sunt câteva aspecte care contribuie la creșterea vizibilității instituției.

M-am exprimat în favoarea acestei rezoluții deoarece sunt convins de importanța instituției Ombudsmanului european care, prin independența și imparțialitatea sa, asigură buna funcționare a instituțiilor și agențiilor europene.