Răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore

Directiva privind siguranța operațiunilor offshore are în vedere stabilirea cerințelor pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operațiunilor petroliere și gaziere offshore în cadrul UE și pentru limitarea consecințelor acestor accidente.

Cu toate că prevederile acestei directive stabilesc faptul că titularii de autorizații de desfășurare a operațiunilor offshore sunt strict răspunzători pentru prevenirea și repararea tuturor daunelor aduse mediului cauzate de operațiunile petroliere și gaziere desfășurate de aceștia, directiva nu reglementează răspunderea pentru daune civile aduse persoanelor fizice sau persoanelor juridice și nici aspecte referitoare la răspunderea penală pentru accidentele offshore. Astfel, această inițiativă propune instituirea unor mecanisme de despăgubire a terților pentru daunele tradiționale cauzate de operațiunile petroliere și gaziere offshore și crearea unui sistem de despăgubiri eficace pentru gestionarea plăților relevante.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider esențială assigurarea unor sisteme de compensare și de garantare financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore din UE.