Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe

Există o serie de acte cu caracter obligatoriu care se adresează întreprinderilor și care prevăd respectarea unor seturi de valori fundamentale în domeniul drepturilor omului, dar și în ceea ce privește standardele de muncă. În contextul în care intensificarea fenomenului mondializării activităților comerciale va genera o extindere a rolului jucat de corporații în privința asigurării respectării drepturilor omului, e nevoie de noi reglementări pentru a proteja drepturile angajaților în țările terțe.

Au fost semnalate o serie de cazuri de încălcare a drepturilor omului în țările terțe, motiv pentru care e nevoie de actualizarea cadrului juridic și îmbunătățirea reglementărilor existente pentru a preveni și a sancționa cazurile de încălcări grave ale drepturilor omului.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider esențială luarea unor măsuri imediate în vederea identificării unor soluții eficiente la abuzurile comise de corporațiile internaționale în legătură cu drepturile omului.