Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în trimestrul IV 2014, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60,8 %, iar rata șomajului a fost de 6,7 %. Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 65,4%, la o distanță de 4,6 puncte procentuale față de ținta națională de 70 % stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. În trimestrul IV al anului 2014, populația activă a României era de 9 172 mii persoane, din care 8 554 mii persoane erau ocupate și 618 mii persoane erau șomeri. În ceea ce privește ocuparea populației pe medii de rezidență, rata de ocupare a avut valori aproape egale: 60,9 % în mediul urban și 60,8 % în mediul rural, iar în ceea ce privește șomajul acesta a fost în creștere: 6,7 în trimestrul IV față de 6,5 în trimestrul anterior.

Cum vede Comisia Europeană aceste cifre în condițiile în care știm cu toții că evoluțiile în plan economic au un puternic efect în plan social, după cum evoluțiile și rezultatele în plan social își găsesc reflectarea pe termen mediu și lung în economie?