Ratificarea Tratatului de la Marrakech pe baza petițiilor primite, în special a Petiției nr. 924/2011

Uniunea Europeană respectă dreptul persoanelor cu dizabilități la educație și, în acest sens, trebuie să ajungă să garanteze și că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră nerezonabilă sau discriminatorie pentru accesul persoanelor cu dizabilități la materiale culturale.

Știind că Organizația Mondială a Sănătății a estimat în 2010 că în Europa se înregistrează în total un număr de 2 550 000 de persoane nevăzătoare și 23 800 000 de persoane cu vedere parțială, consider că Uniunea trebuie să se preocupe de drepturile tuturor cetățenilor săi, inclusiv ale acestor persoane. Ori aceasta presupune să avem în vedere inclusiv Petiția nr. 924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite și să asigurăm egalitatea de șanse.

În concluzie, consider că instituțiile europene și statele membre trebuie să accelereze procesul de ratificare, fără a condiționa ratificarea de revizuirea cadrului juridic al UE sau de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene; tocmai din acest motiv, am votat în favoarea acestei rezoluții.