Reforma PAC trebuie să fie continuată astfel încât fermierii să poată fi protejați de crize prin instrumente puternice!

PPEÎn cadrul reuniunii Grupului PPE din Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală, am avut o dezbatere cu privire la reforma Politicii Agricole Comune. Acum, mai mult ca niciodată, fermierii trebuie să fie beneficiarii unor instrumente de sprijin consistente care să le permită să reziste pe piață atât în condiții de stabilitate, cât și în contexte de criză, cum este cel actual.

Am solicitat o PAC durabilă care să ajute și să încurajeze fermierii, prin măsurile sale, să gestioneze volatilitatea și crizele într-un mod mai eficient astfel încât să avem o producție agricolă puternică, rezistentă și durabilă. Consider necesar ca fermierii să fie ajutați să facă tranziția către o agricultură mai durabilă și, în acest scop, sprijin asigurarea PAC cu un buget care să îi permită să își atingă toate obiectivele.

În cadrul acestei reuniuni, a fost prezentat planul de gestionare a perturbărilor pieței și monitorizarea acestuia. Iată care sunt principalele idei formulate:

➡️ În cazul perturbărilor pieței, Comisia va trebui să asigure consecvența în strategia sa de intervenție, invitând statele membre să mobilizeze măsuri care să diminueze efectele dezechilibrelor pieței, care pot fi puse în aplicare în planurile lor strategice.

➡️ Planul de gestionare a perturbărilor de piață acoperă perioada de la 01 ianuarie 2022 (sau 2023) până la 31 decembrie 2027 cu o clauză de revizuire la jumătatea perioadei până la 30 iunie 2025, în care coerența generală cu planurile strategice ale statelor membre va fi optimizată pentru o mai bună utilizarea fondurilor publice și o valoare adăugată comunitară mai bună.

➡️ Pentru a monitoriza și evalua planul de gestionare a perturbațiilor de pe piață, Comisia stabilește un cadru de performanță care să includă:
(a) un set de indicatori, performanță și impact utilizați ca bază pentru monitorizare, evaluare și raportare anuală a performanței;
(b) valorile țintă în raport cu obiectivul specific de stabilizare a pieței;
(c) colectarea, stocarea și transmiterea datelor;
(d) rapoarte anuale privind performanța planului de gestionare a perturbărilor pieței pentru sectoarele de producție afectate de criză.