Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP

Este important ca informațiile destinate consumatorilor cu privire la produsele de investiții să fie comparabile, pentru a promova condiții competitive egale pe piață, indiferent de tipul de intermediar financiar care le produce sau le comercializează.

A fost identificată lipsa unor orientări detaliate în regulamentul delegat privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), lacune ce se referă la „alerta de inteligibilitate”, fapt ce dă naștere unui grav risc de aplicare incoerentă a acestui element.

Consider că există riscul ca normele stabilite de regulamentul delegat în forma sa nemodificată să intre în contradicție cu spiritul și scopul legislației, care este de a furniza investitorilor individuali informații clare, comparabile și inteligibile, motiv pentru care am votat în favoarea raportului, mai precis în favoarea prezentării de către Comisia Europeană a unui nou act delegat.