Uniunea Europeană și Parlamentul European au condamnat cu fermitate lovitura militară eșuată din Turcia și au recunoscut responsabilitatea legitimă a autorităților turce de a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de această tentativă și pe cei implicați.

Măsurile represive ale autorităților turce, care vizează partidele de opoziție, inclusiv arestarea liderilor opoziției și a membrilor Marii Adunări Naționale a Turciei, jurnaliști și alte persoane, sunt însă profund disproporționate și contravin legislației interne turce, încălcând angajamentele asumate de un stat membru al Consiliului Europei și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

Am votat în favoarea rezoluției apreciind faptul că se subliniază că reintroducerea pedepsei cu moartea contravine în mod flagrant valorilor Uniunii Europene și, bineînțeles, ar duce la întreruperea negocierilor dintre UE și Turcia pe orice palier. Mai mult, până în prezent, Turcia nu și-a îndeplinit 7 din cele 72 de criterii de referință ale foii de parcurs privind liberalizarea vizelor, unele dintre acestea fiind deosebit de importante. Comisia trebuie să stabilească criterii de referință clare pentru reluarea negocierilor de aderare, ținând seama de condițiile prevăzute în criteriile de la Copenhaga și de obligațiile Turciei în calitate de membru al Consiliului Europei.