Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

Libera circulație a lucrătorilor este unul dintre elementele esențiale pentru dezvoltarea unei piețe integrate a forței de muncă din Uniune, în special în regiunile transfrontaliere, care ar permite creșterea mobilității lucrătorilor și poate să contribuie la creșterea diversității și la găsirea competențelor adecvate pentru posturile vacante și la eliminarea blocajelor existente pe piața muncii.

Obiectivul prezentului regulament este de a transforma rețeaua EURES într-un instrument eficient pentru orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă sau angajator interesat de mobilitatea forței de muncă în interiorul UE, prin crearea unui portofoliu cât mai cuprinzător de oferte de locuri de muncă și profiluri de candidați care să poată fi consultate de orice persoană aflată în orice loc din UE. Mai mult, ar fi de dorit ca rețeaua să includă și uceniciile și stagiile, în cazul cărora trebuie să existe însă un raport de muncă obișnuit.

Pentru a ajuta lucrătorii care se bucură de dreptul la muncă bazat pe libera circulație să își exercite în mod efectiv acest drept, am votat favorabil inițiativele acestui raport.