România, codașa Europei din punctul de vedere al utilizării roboților în agricultură

Doar 1% din întreprinderile active în industria agro-alimentară din România folosesc roboți industriali, comparativ cu media europeană de 7%. Performerii în acest domeniu sunt Suedia cu o medie de aproximativ 31%, Olanda cu o medie de aproximativ 22%, Danemarca, care și ea are o medie de robotizare de aproximativ 16% și Slovenia cu 10%. Astfel, România ocupă ultimul loc din punctul de vedere al robotizării în domeniul agro-alimentar la nivelul Uniunii.

În România, 75% dintre companiile agro-alimentare consideră că nu au expertiza digitală necesară și doar 38% dintre companii încearcă să se dezvolte digital.

Care este poziția Comisiei cu privire la acest grad foarte redus de robotizare a sectorului agro-alimentar din România?

Cum ar putea Comisia să vină în sprijinul sectorului agro-alimentar din România pentru ca acesta să ajungă la un grad mult mai ridicat de robotizare?

Răspuns oferit de dl Wojciechowski în numele Comisiei Europene (25.4.2020)

Utilizarea potențialului oferit de tehnologiile digitale este de o importanță deosebită pentru Comisie; acestea pot consolida durabilitatea și competitivitatea sectorului agroalimentar1 . Gradul de utilizare a tehnologiilor digitale variază din punct de vedere regional. Alături de absența competențelor digitale, alți factori care împiedică asimilarea tehnologiilor digitale sunt lipsa capacităților de investiții2 , a accesului la banda largă și rentabilitatea scăzută a anumitor soluții digitale. Comisia a colaborat cu statele membre la o declarație pentru a încuraja o abordare globală a globalizării și a promova o agricultură inteligentă și durabilă prin utilizarea în sinergie a instrumentelor de politică pentru stimularea adoptării tehnologiilor digitale3 . Aceasta implică angajamentul de a facilita desfășurarea tehnologiilor digitale în agricultură prin consolidarea infrastructurii tehnologice în întreaga Europă și de a elabora planuri ale politicii agricole comune (PAC) într-un mod ambițios pentru a completa activitățile care sunt incluse în declarația respectivă.

Măsurile post-2020 propuse pentru a declanșa transformarea digitală includ consolidarea parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI)4 , care asigură schimburi de experiență la nivelul UE; consolidarea cunoștințelor agricole și a sistemelor de inovare și competențelor digitale; instituirea de centre de inovare digitală; finanțarea acțiunilor de cercetare și inovare (C&I) specifice în temeiul programului Orizont Europa și continuarea sprijinului financiar și tehnic acordat pentru extinderea rețelelor în bandă largă în zonele de disfuncționalitate a pieței.

Statele membre vor dispune de o serie de instrumente pentru a sprijini transformarea digitală în sectorul agroalimentar. Comisia este pregătiră să ajute la utilizarea optimă a acestora.