România, codașa Europei la agricultura organică

Suprafața totală de teren alocat agriculturii organice în UE, în anul 2019, a fost de 13,4 milioane de hectare, echivalent cu 7,5% din totalul terenurilor utilizate. Din totalul terenurilor cultivate, România se află pe penultimul loc din UE după Malta. Totalul suprafețelor de teren alocate agriculturii organice reprezintă doar 2,4%. Statele membre ale UE cu cea mai mare pondere a suprafețelor de teren alocate agriculturii organice au fost Austria, cu 24,1% din totalul suprafețelor de teren utilizate în agricultură, Estonia cu 20,6%, Suedia cu 20,3%, Italia cu 15,2%.

În UE, suprafețele alocate agriculturii organice au crescut cu 34% în 2019 față de situația din anul 2012, respectiv de la 10,04 milioane de hectare la 13,4 milioane de hectare. În privința României, suprafața de teren alocată agriculturii organice a crescut cu 13,2%, pentru aceeași perioadă. Astfel, de la o suprafață de 288 261 de hectare de teren alocate agriculturii organice în anul 2012, țara a ajuns la o suprafață de 326 260 de hectare de teren în anul 2019. De altfel, o suprafață infim de mică față de media Uniunii.

Ce instrumente are Comisia la îndemână în privința creșterii culturilor organice la nivel european?

Răspuns comun dat de dl Wojciechowski

în numele Comisiei Europene
Referințele întrebărilor: E-001065/2020, E-001071/2020
Potrivit datelor Eurostat din 2018, aproximativ 326 260 ha de teren sunt gestionate prin metode ecologice în România. Aceasta reprezintă 2,5 % din totalul suprafeței agricole utilizate în țară, cu mult sub media europeană de 7,7 %.

Comisia monitorizează evoluția în România; după o perioadă de scădere, suprafețele gestionate prin metode ecologice sunt din nou în creștere. În 2018, România s-a situat pe locul 5 în termeni absoluți în ceea ce privește suprafețele consacrate agriculturii ecologice, cu o creștere anuală de 26 %.

În comunicarea sa privind Pactul verde european(1), Comisia a recunoscut că „este necesar ca suprafața consacrată agriculturii ecologice să crească în Europa”. Comisia va continua să detalieze modul de stimulare a creșterii suprafețelor consacrate agriculturii ecologice în strategia privind biodiversitatea și strategia „De la fermă la consumator” care vor fi adoptate în această primăvară. De asemenea, Comisia intenționează să elaboreze un plan de acțiune ecologic pentru a stimula consumul și, în consecință, pentru a stimula producătorii să se orienteze către producția ecologică.

În ceea ce privește promovarea, una dintre prioritățile politicii Uniunii de promovare a produselor agricole și alimentare(2) este de a contribui la informarea cu privire la sistemele de calitate ale Uniunii și de a facilita recunoașterea acestora(3), inclusiv a celor vizând producția ecologică(4). Programele anuale de lucru(5) sunt puse în aplicare prin publicarea cererilor de propuneri la care pot răspunde organizațiile eligibile. Vă invităm să citiți mai multe informații pe site-ul Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA)(6).