România și Bulgaria, 8 ani de la aderarea la UE

România și Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Statutul de țări membre ale UE le-a adus atât avantaje, cât și dezavantaje, arată experții. Profesorul englez David Turnock de la Universitatea din Leicester, care a realizat cercetări din punct de vedere social și geografic cu privire la statele Europei de Est, și-a prezentat viziunea asupra modului în care a abordat România aderarea la UE. „Pentru România, deschiderea la spațiul economic global, în sine, nu poate asigura dezvoltarea economică și nu poate înlocui o strategie în acest sens. De asemenea, nu poate asigura condițiile necesare care să favorizeze dezvoltarea capitalului uman și a infrastructurii”, a scris acesta într-o carte lansată în anul 2013. După 8 ani în UE, România încă are cea mai mare rată a sărăciei din toate statele membre, potrivit statisticilor Băncii Mondiale.

Situația dificilă a acestei țări este reflectată de prezența unor riscuri economice și sociale majore: datoria externă mare, creditarea excesivă, nivelul redus al PIB-ului pe cap de locuitor, productivitatea scăzută a muncii, creșterea deficitului de cont curent.

Ce măsuri strategice are în vedere Comisia pentru a facilita creșterea competitivității firmelor românești, dezvoltarea capitalului uman și a infrastructurii, absolut necesare creșterii PIB-ului și scăderii decalajului standardului de viață?