România - ultimul loc din UE în domeniul tehnologiilor agrozootehnice

Asociaţia Europeană a Constructorilor şi Fabricanţilor de Maşini Agricole (CEMA) a dat publicității o analiză aferentă anului 2018 cu privire la piața europenă a echipamentelor și utilajelor agricole. România se află pe ultimul loc atât din punctul de vedere al producției și comercializării, cât și al acoperirii cu agrotehnologii. România s-a confruntat cu cel mai puternic deficit comercial şi cel mai slab nivel de dotare tehnologică.

Pe segmentul operaţiunilor comerciale de import-export, firmele din România au avut o cifra de afaceri de 102,3 milioane de euro, fiind pe locul 20 în UE. Cifra de afaceri a României pe partea de producţie de maşini, utilaje şi echipamente agricole a fost la finalul anului 2017 de 135,7 milioane de euro, plasându-se pe locul 12 în Uniunea Europeană. În ciuda acestor date, România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce privește dotarea cu mașini și echipamente tehnologice. O parte din cauze pot fi lipsa de capital a fermierilor sau politicile guvernamentale incoerente.

Care sunt instrumentele Comisiei pentru tehnologizarea statelor UE rămase în urmă în acest domeniu?

Răspuns dat de dl Wojciechowski
în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-001073/2020

Fondurile alocate prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pot fi utilizate de statele membre pentru a îmbunătăți performanța economică și de mediu a exploatațiilor agricole și a societăților de prelucrare prin investiții în utilaje agricole noi și în noi tehnologii pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole.

România a alocat peste 2 miliarde EUR pentru Investiții în active fizice în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală (PDR) al României pentru perioada 2014-2020 în temeiul măsurii 4. Aceste fonduri investesc în exploatațiile agricole și unitățile de prelucrare pentru a furniza noi utilaje și instalații.

Alături de măsurile privind investițiile, acțiunile relevante propuse de Comisie pentru perioada de după 2020 pentru a sprijini adoptarea noilor tehnologii includ, de exemplu, a) aprofundarea parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI), care leagă cercetarea și practica și oferă schimburi de experiență la nivelul UE, b) consolidarea cunoștințelor agricole și a sistemelor de inovare, c) sprijinirea dezvoltării competențelor digitale, d) instituirea de centre de inovare digitală în cadrul programului Europa Digitală, și e) finanțarea unor acțiuni dedicate cercetării și inovării (C&I) în cadrul programului Orizont Europa.