Scăderea continuă a forței de muncă în domeniul agriculturii, al silviculturii și al pescuitului

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a crescut față de anul anterior cu 0,9 puncte procentuale, până la 61%, fiind mai ridicată în mediul rural comparativ cu cel urban, iar muncitorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit reprezintă 23,3% din totalul populației ocupate. Astfel, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă avea, ca și în alți ani, valori mai ridicate pentru bărbați și pentru persoanele din mediul rural.

Comparativ cu anul 2013 a scăzut numărul persoanelor care și-au desfășurat activitatea în domeniul agriculturii, al silviculturii și al pescuitului cu 59 000 de persoane. În anul 2014, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,9 ore pe săptămână.

Care este poziția Comisiei în ceea ce privește această scădere drastică a numărului muncitorilor în domeniul agricol?

Care sunt măsurile necesare pentru diminuarea acestei scăderi a numărului de muncitori?