Schimb de opinii cu comisarul Janusz Wojciechowski privind consecințele COVID-19 asupra sectorului agricol, în Comisia AGRI!

PPEAstăzi, voi participa la reuniunea Grupului PPE și la ședința Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European. În cadrul Comisiei AGRI, vom avea un schimb de opinii cu comisarul Janusz Wojciechowski, responsabil de agricultură, privind consecințele COVID-19 asupra sectorului agricol. De asemenea, în prezența Consiliului și a Comisiei, vom dezbate proiectul de raport și vom examina amendamentele de compromis aferente raportului privind Prevederile tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021.

În cadrul ședinței de grup a Partidului Popular European, vom avea un schimb de opinii cu președintele Grupului PPE, domnul Donald Tusk. De asemenea, vom supune dezbaterii următoarele puncte pe ordinea de zi:

➡️ Documentul de poziție a Grupului PPE – „Un pact european de solidaritate împotriva pandemiei coronavirusului”
➡️ Rezoluția privind Acțiunea coordonată a UE pentru a combate pandemia COVID-19 și consecințele sale!
➡️ Furnizarea de sprijin de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a face față pandemiei de COVID-19
➡️Mobilizarea unor instrumente speciale de flexibilitate
➡️Măsuri pentru a sprijini sectorul agroalimentar în lupta împotriva COVID-19
➡️Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
Vă voi reda discuțiile pe marginea acestor subiecte în zilele care urmează.