În această perioadă a anului în România va predomina un regim termic al aerului în general mai ridicat decât în mod obișnuit și față de anii trecuți, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se situează între -8 și 8 grade Celsius, abaterile termice pozitive situându-se între 1 și 6 grade Celsius la nivelul întregii țări.

Din punct de vedere al caracteristicilor agrometeorologice, conținutul de umiditate de la nivelul solului între 0 și 100 de centimetri va prezenta cele mai scăzute valori și sunt în continuă scădere. În privința culturilor de toamnă, acestea prezintă, de asemenea, cele mai scăzute valori, iar seceta pedologică ajunge la valori extreme și rezervele de apă din sol vor ajunge la o limită foarte scăzută.

Ce instrumente are Comisia la îndemână pentru a veni în sprijinul fermierilor care sunt afectați de seceta pedologică și cum ar putea să-și salveze fermierii culturile de toamnă?

Răspuns dat de dl Wojciechowski
în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-001070/2020

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) oferă diverse instrumente, pe care statele membre le pot include în programele lor de dezvoltare rurală (PDR) pentru a aborda problema secetei și consecințele acesteia asupra agriculturii. Este vorba, printre altele, de instrumente de gestionare a riscurilor sau de instrumente de stabilizare a veniturilor. FEADR poate sprijini, de asemenea, investițiile în acțiuni preventive menite să limiteze consecințele fenomenelor climatice nefavorabile, precum și investiții pentru refacerea potențialului de producție agricolă.

Alte măsuri FEADR care contribuie la sporirea rezilienței exploatațiilor agricole includ: consultanța, inovarea, schimbarea culturilor în vederea reducerii consumului de apă sau investițiile în metode de irigare sustenabile, acțiunile de gestionare care duc la creșterea nivelului de materie organică din sol și a umidității solului. În contextul unor episoade repetate de fenomene meteorologice nefavorabile, cum ar fi seceta, accentul ar trebui pus pe prevenire și adaptare. Elaborarea planurilor strategice ale politicii agricole comune (PAC) pentru perioada 2021-2027 reprezintă o oportunitate de a integra acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în conformitate cu planurile naționale privind clima și energia și cu strategiile naționale și europene de adaptare la schimbările climatice.

Programul de dezvoltare rurală al României pentru perioada 2014-2020 prevede, de exemplu, sprijinirea irigațiilor pentru a contracara seceta. O sumă de 435 de milioane EUR a fost programată pentru a sprijini investițiile în infrastructură în vederea dezvoltării, modernizării și adaptării sectoarelor agricol și forestier, din care s-a implementat doar un sfert până în 2018(1). Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale(2).