Sectorul pescuitului și acvaculturii va beneficia de măsuri suplimentare de sprijin pentru a atenua impactul pandemiei!

PPESectorul pescuitului și acvaculturii a fost grav afectat de perturbarea pieței generată de o scădere semnificativă a cererii. Închiderea locurilor de vânzare, a piețelor, a punctelor de vânzare și a canalelor de distribuție a generat o scădere substanțială a prețurilor și a volumelor. Scăderea cererii și a prețurilor, combinată cu vulnerabilitatea și complexitatea lanțului de aprovizionare a făcut ca operațiunile flotelor de pescuit și ale producției de fructe de mare să genereze pierderi. În consecință, pescarii sunt obligați să rămână în port, iar producătorii din acvacultură vor trebui să arunce sau să distrugă produse în decurs de câteva săptămâni sau să se confrunte cu costuri excepționale de gestionare a stocurilor.

Având în vedere că sfârșitul crizei actuale nu poate fi estimat, aceasta poate conduce rapid la o încetare a activităților și închidere a întreprinderilor dintr-un sector care este foarte sensibil la variații ciclice. Prin urmare, această criză poate avea consecințe socio-economice dramatice în anumite comunități în care pescuitul și acvacultura joacă un rol esențial.

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, este supus la vot raportul privind măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii.

Măsurile specifice propuse pentru atenuarea impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii cuprind:
➡️ sprijinirea pescarilor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia de COVID-19;
➡️ sprijinirea fermierilor din domeniul acvaculturii pentru suspendarea temporară sau pentru reducerea producției cauzate de epidemia de COVID-19;
➡️ sprijinirea organizațiilor de producători și a asociațiilor de organizații de producători pentru depozitarea produselor pescărești și de acvacultură;

M-am exprimat în favoarea acestei inițiative deoarece sectorul pescuitului și acvaculturii este grav afectat de pandemia COVID-19 și necesită măsuri urgente de sprijin.