Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Încetinirea creșterii economice în 2014 demonstrează faptul că economia Uniunii se confruntă cu efectele îndelungate ale recesiunii, iar redresarea este obstrucționată de fenomene ciclice pe termen scurt, care scot la iveală probleme structurale ce necesită soluționare.

Avem nevoie o mai bună coordonare a politicilor economice, pentru a evita măsurile tranzitorii care ar putea influența creșterea pe termen lung. O piață unică funcțională este condiționată de o economie integrată, care are capacitatea de a gestiona eficient propriile resurse, prin valorificarea potențialului economic al statelor membre.

M-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece consider că stimularea investițiilor reprezintă cheia redresării economice, iar restabilirea încrederii ar contribui la consolidarea unui climat economic mai atractiv pentru investitori.

Inițiativa ambițioasă a Comisiei Juncker joacă un rol important în vederea creșterii rentabilității investițiilor publice și a responsabilității cheltuielilor. Prin tragerea capitalului privat în investiții publice, fondul european pentru investiții strategice reprezintă un instrument de coordonare a politicilor de investiții la nivel european.