Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014

Daniel Buda (PPE ), în scris. – Nivelul crescut al datoriilor, rata ridicată a șomajului, în special în rândul tinerilor, precum și o creștere economică în zona euro aproape inexistentă, sunt câteva dintre provocările actuale și totodată prioritățile semestrului european.

Redresarea în domeniul forței de muncă se lovește de obstacole datorită lipsei de competitivitate a unor sectoare, ceea ce contribuie la fragmentarea pieței muncii la nivel comunitar.

Creșterea economică este strâns legată de existența unei piețe a muncii funcționale, bazată pe valorificarea competențelor profesionale, favorabilă incluziunii, care să încurajeze mobilitatea și să garanteze un tratament egal tuturor lucrătorilor.

Criza economică a lovit din plin sectorul IMM-urilor, prin îngreunarea accesului la finanțare. Se impun programe coerente în vederea creșterii competitivității, pentru crearea de noi locuri de muncă, iar în acest sens, semestrul european poate contribui efectiv prin coordonarea politicilor bugetare.

Nivelul deosebit de redus în ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări denotă lipsa de încredere în aceste recomandări și confirmă lipsa de coerență între angajamentul comunitar și implementarea propriu-zisă a politicilor la nivelul statelor membre.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că asumarea de către guvernele statelor membre a angajamentelor comunitare reprezintă o condiție esențială pentru creștere economică, stabilitate financiară și ocupare.