Serviciile de plată în cadrul pieței interne

Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne aduce noi reglementări, în concordanță cu inovațiile tehnice și creșterea rapidă a numărului de plăți electronice și apariția unor noi tipuri de servicii de plată pe piață.

Astfel, au fost înregistrate progrese semnificative în materie de integrare a plăților de mică valoare în Uniune, în particular în contextul textelor legislative ale Uniunii referitoare la plăți. Evoluțiile cu privire la serviciile de plată în cadrul pieței interne au dat naștere unor provocări importante din perspectiva reglementării. Spre exemplu, segmente importante ale pieței serviciilor de plată, cu precădere plățile efectuate cu cardul, pe internet, de pe dispozitivele mobile ajung fragmentate de-a lungul frontierelor naționale.

Lipsa unui cadru legislativ clar care să reglementeze acest aspect a condus la o incertitudine juridică, la apariția unor riscuri potențiale în materie de securitate în lanțul plăților și la o lipsă de protecție a consumatorilor în anumite domenii, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.