Strategia europeană pentru securitate energetică

Provocarea energetică este una din marile încercări la care Uniunea Europeană este supusă. Aducerea sistemului nostru energetic pe o nouă cale, mai durabilă și cu un grad mai mare de securitate este de durată, însă este absolut necesar să luăm hotărâri ambițioase în acest sens. Pentru a avea o economie competitivă, eficientă, și cu emisii reduse de carbon, trebuie să definim o politică energetică la nivel Uniunii Europene și să ne concentrăm eforturile asupra câtorva aspecte decisive.

Asigurarea aprovizionării cu energie în cantități suficiente, la prețuri accesibile, în mod eficient și sustenabil sunt obiective pe care Uniunea Europeană trebuie să le îndeplinească pentru a se asigura securitatea energetică de care statele membre au atâta de nevoie.

Am votat în favoarea Strategiei europene pentru securitate energetică deoarece reprezintă un element cheie care contribuie la definirea principalelor provocări cărora trebuie să le facem față prin dezvoltarea unei politici energetice bazate pe o strânsă coordonare a pozițiilor statelor membre.