Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015

Egalitatea între femei și bărbați a constituit o temă majoră de-a lungul timpului. Statele membre trebuie să se preocupe de crearea cadrului în care fiecare individ să se poată manifesta în mod liber potrivit propriei conștiințe, cu respectarea dispozițiilor legale și a principiilor morale.

Am votat împotriva Raportului referitor la strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 deoarece doresc să subliniez faptul că, deși sunt de acord cu egalitatea de gen între femei și bărbați, nu pot fi de acord cu sacralizarea drepturilor lesbienelor și ale homosexualilor, fiind însă împotriva unor sancțiuni împotriva acestora, doar pentru acest motiv.

Uniunea Europeană, în ansamblul său, trebuie să vegheze ca drepturile și libertățile individuale să fie respectate și, ori de câte ori constată derapaje, să intervină în mod ferm și fără echivoc. Respectarea perceptelor morale și a celor biblice trebuie să guverneze orice societate care trebuie să fie preocupată inclusiv de perpetuarea speciei umane care cu siguranță nu va putea avea loc prin încurajarea căsătoriilor între persoane de același sex și, nici într-un caz, prin încurajarea adopțiilor de către acestea.