Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor

Gazul natural lichefiat are un rol semnificativ în cadrul sistemului energetic al Uniunii, în producția industrială, ca sursă de încălzire a clădirilor, precum și ca sprijin pentru energia din surse regenerabile. Astfel, strategia Uniunii Europene pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor urmărește să concretizeze intenția Uniunii de a trece la un sistem energetic sustenabil, sigur, dar și să limiteze dependența față de furnizorii externi de gaze naturale.

Așadar, unul dintre principalele obiective în ceea ce privește uniunea energetică este de a transforma Uniunea în liderul mondial al energiilor din surse regenerabile, tocmai pentru a evita dependența de un singur furnizor de energie și, totodată, pentru a asigura securitatea energetică.

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor are menirea de a accelera procesul privind atingerea obiectivului primordial, și anume de a realiza o uniune energetică rezilientă, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestei inițiative.