Supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control

Între 2010 și 2012 s-au raportat 21 de decese în patru state membre constatându-se prezența 4-metilamfetaminei singure sau în combinație cu alte substanțe. În unele cazuri, substanța predominantă detectată a fost 4-metilamfetamina. Această substanță este un derivat de sinteză prin metilarea nucleului amfetaminei, substanță controlată, care produce efecte fizice comparabile cu cele produse de alte substanțe stimulatoare, cum ar fi amfetamina.

Cu toate că dovezile științifice privind riscurile globale și tiparele de consum specifice 4-metilamfetaminei sunt încă limitate în acest moment, există motive pentru supunerea substanței unor măsuri de control la nivelul Uniunii. În plus, luând în considerare faptul că fabricarea, traficul și furnizarea de 4-metilamfetamină par să implice criminalitatea organizată și dată fiind similaritatea acestei substanțe cu amfetamina, posibilitatea ca 4-metilamfetamina să devină o alternativă la amfetamină justifică cu atât mai mult supunerea substanței unor măsuri de control.

Am votat în favoarea Proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control deoarece obiectivul principal este ca statele membre să supună 4-metilamfetamina măsurilor de control și sancțiunilor penale prevăzute de legislația lor în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psihotrope.