Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE

Am votat în favoarea raportului cu privire la Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE, ținând cont de necesitatea de a reglementa cadrul legal existent. Judecătorii își vor începe activitatea la 1 octombrie, ceea ce face cu atât mai necesară adoptarea acestui raport.

Acest regulament reprezintă cea de a patra etapă de reformare a Curții de Justiție. Odată cu majorarea numărului de judecători ai Tribunalului de la 40 la 47 s-a impus desființarea Tribunalului Funcției Publice și transferarea litigiilor legate de funcția publică Tribunalului.

Subscriu acestei propuneri, având în vedere ca aceasta este soluția pe care co-legiuitori au găsit-o ca fiind cea favorabilă, dar și că modificările propuse de Tribunal au fost pregătite în strânsă consultare cu Tribunalul Funcției Publice și Curtea de Justiție.