UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

Daniel Buda (PPE ), în scris. – Cadrul de dezvoltare globală pune în aplicare practic principiile aflate la baza Uniunii Europene, și anume libertatea, democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a statului de drept. Statele membre ale UE sunt obligate să le insufle cetățenilor săi respectarea acestor principii, contribuind astfel în mod semnificativ la eradicarea problematicilor europene.

Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că acest cadru de dezvoltare globală are scopul benefic de a sensibiliza publicul cu privire la problemele curente cu care se confruntă spațiul european, de a le evalua și de a contracara problemele în anii viitori.

Aspecte-cheie, cum ar fi încălcări ale drepturilor omului, conflictele armate și terorismul, schimbările climatice, insecuritatea alimentară, migrația, corupția, frauda și evaziunea fiscală, șomajul, precum și crizele financiare și economice, încă reprezintă provocări ale statelor membre ale UE. Tocmai de aceea, consider că scopul comun al celor 28 de state este parteneriatul cu cetățenii săi, precum și cu instituțiile europene, pentru insuflarea în mod unitar a respectării și aplicării principiilor-pilon ale UE.