UE sprijină libertatea și pluralismul în sectorul mass-media prin proiecte concrete!

PPEUniunea Europeană finanțează proiecte în valoare de 5.1 milioane de euro pentru a sprijini libertatea și pluralismul mass-media. Primul proiect, condus de Centrul European pentru Libertatea Presei și Media se va concentra asupra instituirii unui mecanism de răspuns paneuropean în cazul încălcării libertății mass-media de a detecta, aborda și preveni încălcările potențiale din acest sector, precum și de a oferi asistență jurnaliștilor aflați în situații de risc.

Un al doilea proiect, un fond transfrontalier pentru jurnalismul de investigație gestionat de Institutul Internațional de Presă, va sprijini anchetele care implică jurnaliști din cel puțin două state membre. În cele din urmă, o serie de proiecte finanțate vor dezvolta alte activități (precum formare și ghiduri practice) pentru a sprijini jurnalismul independent și pentru a promova libertatea mass-mediei în întreaga UE. În același timp, programul „Monitorizarea Pluralismului Media”, care se concentrează pe identificarea riscurilor la adresa pluralismului în întreaga Europă, este reînnoit pentru încă un an. Concluziile preliminare ale raportului din acest an vor fi discutate în cadrul evenimentului „Mass-media și democrația: calea de urmat”, care va avea loc pe 20 martie la Bruxelles, iar seria completă de rapoarte va fi publicată în aprilie 2020.

În cele din urmă, două proiecte-pilot în curs de desfășurare, în valoare de 1.7 de milioane de euro, completează acțiunile UE în acest domeniu, prin sprijinirea mobilității tinerilor profesioniști din domeniul mass-mediei și prin promovarea unor consilii media în era digitală.