Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară

Utilizarea eficientă a resurselor este un aspect extrem de important în actualul context european și internațional. Europa depinde de resursele importate mai mult decât orice altă regiune din lume, deoarece peste 40% din toate materiile folosite în UE provin din importuri.

Creșterea eficienței utilizării resurselor, prin utilizarea lor într-un mod mai coerent, ar reduce nivelul de dependență, atât în privința costurilor, cât și în privința securității umane. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, o creștere anuală cu 2% până în 2030 a productivității în materie de resurse ar crea două milioane de locuri de muncă noi în UE.

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că putem crește competitivitatea și nivelul de reindustrializare al Europei și putem consolida standardele de viață numai prin decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, făcând astfel tranziția spre o economie mai circulară.