Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (dezbatere)

Schimbările demografice sunt provocări ale societății europene actuale, aflate în strânsă legătură de cauzalitate cu efectele globalizării, avantajele circulației libere a persoanelor în cadrul spațiului unic european și nu în ultimul rând cu îmbătrânirea populației. Aceste dezechilibre demografice afectează atât zonele urbane cât și cele rurale, iar tendințele de migrare înspre regiuni mai dezvoltate au dus la mișcări ale populației având ca rezultat depopularea zonelor mai sărace. În acest context, investițiile prin politica de coeziune și politica agricolă comună au vizat cu prioritate regiunile mai sărace și zonele rurale. S-a urmărit consolidarea infrastructurii, accesul la servicii, încurajarea investițiilor în mediul rural și, în special, atragerea tinerilor în sectorul agricol, fiind obținute unele rezultate pozitive. Prin urmare, schimbările demografice ar trebui să constituie o prioritate în revizuirea regulamentelor fondurilor ce finanțează reducerea decalajelor teritoriale. Pentru perioada post 2020 se impun în continuare investiții în infrastructura de bază în zonele depopulate și asigurarea accesului la tehnologiile digitale. Consider că PIB-ul ar trebui să rămână principalul indicator pentru clasificarea zonelor cu provocări demografice majore și permanente, alături de alți indicatori demografici pertinenți de natură economică și socială.