Agricultorii care doresc să înființeze o livadă sau care își propun reconversia pomilor fructiferi bătrâni întâmpină probleme în accesarea fondurilor europene dedicate pomiculturii prin programul Național Pomicol 2014-2020. În urma studiilor realizate de către instituțiile avizate asupra zonelor cu potențial, s-a elaborat o lista cu notele de favorabilitate potențială în funcție de localitate/ județ pentru a se asigura că fondurile vor fi dedicate unor zone prielnice culturilor pomicole. Cu toate acestea, criteriile după care au fost realizate zonările au fost imprecise, lipsite de claritate, fiind contestate. Astfel, localități la poalele munților care nu prezentau condiții pedo-climatice adecvate au fost favorizate pentru accesarea fondurilor, în timp ce zone cu tradiție în pomicultură au fost excluse de la finanțare. Nemulțumirile oamenilor s-au concretizat în adresele înainte Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către Președintele Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România, dar rezultatul nu a fost unul scontat, fiind păstrată aceeași zonare.

Ce măsuri propune Comisia autorităților române pentru agricultorii care au avut parte de o zonare defectuoasă?

Există anumite pârghii pe care Comisia le poate folosi pentru a remedia inadvertențele privind zonarea livezilor?