Bugetul general al UE, prioritățile Președinției finlandeze a Consiliului UE, agenda politicii de coeziune, dezbătute în PE!

PPEBugetul general al UE, prioritățile Președinției finlandeze a Consiliului UE, agenda politicii de coeziune, dezbătute în cadrul comisiilor Parlamentului European!

Săptămâna aceasta sunt prezent la Parlamentul European de la Bruxelles, unde particip la reuniunile Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Comisiei pentru Dezvoltare Regională și Comisiei pentru afaceri juridice.

În cadrul ședinței Comisiei De Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, vom avea o serie de dezbateri pe marginea următoarelor subiecte:
▶️ Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
▶️Schimb de opinii cu Jari Leppä, ministrul agriculturii și silviculturii, cu privire la prioritățile Președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene
▶️Schimb de opinii privind chestiunea caracterului brevetabil al plantelor în vederea depunerii unei declarații scrise la Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete

În cadrul reuniunii Comisiei REGI, se vor dezbate următoarele subiecte:
▶️ Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – toate secțiunile
▶️ Schimb de opinii cu Marc Lemaître, director general pentru politică regională și urbană (REGIO), Comisia Europeană
▶️ Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)
▶️ Prezentarea unui studiu intitulat „Agenda pentru politica de coeziune pentru perioada 2019-2024”

Principalele subiecte abordate în cadrul Comisiei JURI sunt următoarele:
▶️ Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
▶️ Schimb de opinii cu Anna-Maja Henriksson, ministrul finlandez al justiției
▶️ Declarațiile candidaților selectați pentru postul de director executiv adjunct al EUIPO

Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.