Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (dezbatere)

Domnule președinte, în primul rând, doresc să—mi exprim aprecierea pentru munca colegilor și a raportorului. Transpunerea unitară și la timp a legislației la nivelul întregii Uniuni este absolut necesară, astfel încât cetățenii din toate statele membre să beneficieze concomitent de avantajele politicii Uniunii Europene. Raportul realizat de Comisie a dezvăluit faptul că există în continuare, în majoritatea statelor membre, probleme legate de aplicarea legislației europene. Transpunerea tardivă sau incorectă a acestor norme afectează în mod negativ securitatea juridică și împiedică cetățenii să beneficieze, efectiv și în mod egal, de pe urma drepturilor care le sunt recunoscute la nivel european.

Apreciez că, în acest context, Comisia trebuie să identifice punctual domeniile în care există dificultăți privind transpunerea legislației, pentru a identifica soluțiile care se impun și nu doar să ofere o privire de ansamblu. De asemenea, doresc să subliniez rolul procedurilor EU Pilot , care vizează o cooperare mai strânsă între Comisie și statele membre, pentru a remedia încă din faza inițială situațiile de încălcare a legislației Uniunii Europene, fără a se recurge la procedurile oficiale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Fiecare stat european trebuie, însă, să se abțină de la o supra reglementare la nivel național, deoarece aceasta duce automat la complicații administrative, care au un impact negativ asupra vieții cetățenilor. Mai mult, o legislație națională stufoasă, incoerentă și des schimbată pune în pericol eficiența politicilor Uniunii Europene în diverse domenii, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună. Acest aspect se regăsește mai ales în domeniul reglementării procedurilor de absorbție a fondurilor europene, unde statele membre adaugă condiționalități suplimentare, dincolo de regulamentele și directivele europene. Consider, astfel, că este necesară intervenția Comisiei în sensul limitării unor astfel de supra-reglementări.

Asigurarea aplicării la timp și în mod corect a legislației Uniunii în statele membre rămâne o provocare considerabilă și permanentă. Trebuie să reținem, însă, că acest lucru contribuie semnificativ la creșterea investițiilor, la creșterea economică, dar și la creșterea numărului locurilor de muncă. Tocmai de aceea, grupul meu politic și eu personal, considerăm că se impune respingerea prin vot a tuturor amendamentelor care combat legitimitatea politicilor europene