Acordul de stabilizare și de asociere cu Republica Muntenegru

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, întrucât această țară a îndeplinit criteriile politice de aderare la Uniunea Europeană, conform ultimelor rapoarte ale Comisiei Europene.

Muntenegru a continuat să joace un rol constructiv în regiune și să își respecte angajamentele internaționale, inclusiv condițiile procesului de stabilizare și de asociere. Stabilitatea macroeconomică a țării a fost menținută, iar unele progrese au fost realizate pentru o economie de piață funcțională. Cu toate acestea, Muntenegru trebuie să consolideze competitivitatea prin îmbunătățirea productivității și atragerea de noi investiții străine directe în alte sectoare în afară de turism și sectorul imobiliar.

Republica Muntenegru a continuat procesul de aliniere de-a lungul perioadei de raportare și este acum la diferite grade de aliniere la legislația UE.