Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC

Liberalizarea comerțului reprezintă un instrument important pentru a asigura creșterea și dezvoltarea economică durabilă, aceasta fiind un obiectiv pe care s-a construit Uniunea Europeană și care rămâne principalul factor de coeziune între Statele Membre.

Această liberalizare trebuie însă să fie însoțită de politici de susținere adecvate, care să presupună măsuri la nivel macro și microeconomic, inclusiv transparență bugetară, politici fiscale și echitate fiscală, simplificare administrativă, educație și formare, reforme instituționale și politici sociale, pentru a crește la maximum și a distribui mai bine beneficiile reformelor comerciale și pentru a contrabalansa în mod eficient orice efecte negative.

Toate acestea sunt specificate în rezoluția Parlamentului, alături de principiul tratamentului special și diferențiat, beneficiul dezvoltării economice a tuturor continentelor și contribuția la reducerea sărăciei.

Runda de la Doha a fost lansată având ca obiectiv crearea de noi oportunități comerciale, consolidarea normelor comerciale multilaterale și soluționarea dezechilibrelor actuale ale sistemului comercial, punând în centrul negocierilor nevoile și interesele țărilor în curs de dezvoltare și, în special, ale țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Am votat în favoarea acestei rezoluții considerând că finalizarea ei este esențială și, de aceea, voi susține obiectivele pe care le propune.